Terug naar het nieuwsoverzicht

21,4 miljard euro naar de staat: de Belgische bestuurder is de meest belaste van Europa!

05/09/2020

Met de auto rijden is duur ... heel duur zelfs. De staat lijkt ook letterlijk verslaafd te zijn aan allerlei belastingen voor bestuurders. Volgens berekeningen van Febiac brengen motorvoertuigen jaarlijks maar liefst 21,4 miljard euro op. Een cijfer dat, in verhouding tot het aantal voertuigen, de Belg op de eerste plaats zet in het rijtje van meest belaste bestuurders.

Bij autofiscaliteit denkt u waarschijnlijk aan de jaarlijkse verkeersbelasting. Toch zijn er nog vele andere gelegenheden waarbij de staatskas door de bestuurder wordt gespekt. Zo zijn er de brandstofaccijnzen en de btw op de aankoop van voertuigen, brandstof, wisselstukken enz. Volgens berekeningen van Febiac, de Belgische automobiel- en tweewielerfederatie, hebben motorvoertuigen in totaal 21,4 miljard euro opgebracht voor de staatskas!

Belastingkampioen

21,4 miljard is veel. En zoals onze collega’s van ‘Le Parisien’ al zeiden, is de Belg ook de meest belaste bestuurder van Europa. Als we de fiscale inkomsten per land, verzameld door de Europese Federatie van Autoproducenten, delen door het aantal voertuigen dat in elk land in omloop is, dan zien we dat België op de eerste plaats prijkt, met het ongelofelijke bedrag van € 3 687 aan fiscale inkomsten per voertuig in omloop.

Is de bestuurder dan zo’n makkelijke prooi voor het aanvullen van de staatskas? “Als de accijnzen met een paar cent verhoogd worden, kan dat een enorm multiplicatoreffect hebben”, analyseert Nadine Antanassoff van Febiac. “Dat hebben we gezien bij een aantal begrotingscontroles. Toen de overheid besliste om de accijnzen met een paar cent te verhogen, leverde dat meteen tientallen miljoenen euro op.”

Naast de accijnzen en de btw is er ook de verkeersbelasting die we jaarlijks betalen, en de belasting op inverkeerstelling bij de inschrijving van een nieuw voertuig. “In Brussel en Wallonië zijn deze twee systemen compleet achterhaald”, meent Nadine Antanassoff. “Deze belastingen zijn momenteel niet gebaseerd op milieucriteria, maar op de cilinderinhoud of het vermogen in kilowatt. Bovendien daalt de belasting op inverkeerstelling met de ouderdom van het voertuig. Dat betekent dat men eigenlijk de aankoop van oudere, meer vervuilende wagens aanmoedigt. En naast de al niet zo ontmoedigende ecomalus is er ook geen ecobonus meer in Wallonië.

Wat zou de ideale belastingvorm dan zijn?

Sinds 2016 geldt er een kilometerheffing voor zwaar vrachtvervoer op basis van het aantal afgelegde kilometers op bepaalde wegen. Zou een soortgelijk systeem voor personenwagens niet eerlijker zijn? “Ons standpunt is eenvoudig. De belastingen moeten vergroend worden. Het invoeren van een kilometerheffing zou dan het uiteindelijke doel zijn”, vult Nadine Antanassoff aan. “Maar die moet wel intelligent zijn en rekening houden met het moment waarop men zich verplaatst. Daarvoor zijn dan weer betrouwbare alternatieven voor de auto nodig. Aan Waalse kant denken sommigen dat een kilometerheffing nadelig zou kunnen zijn voor mensen die in landelijke gebieden wonen. Voor deze bestuurders, die geen alternatief hebben, is een intelligent systeem waarbij zij bijna niets zouden moeten betalen, evenwel perfect mogelijk.

Wallonië werkt aan een hervorming

De regels voor de BIV en de verkeersbelasting in Wallonië worden door heel wat waarnemers als achterhaald beschouwd en zouden de komende jaren grondig veranderd moeten worden.
Zo stelt de Waalse Regering in haar gewestelijke beleidsverklaring zwart op wit dat “de verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling zullen worden herzien en berekend op basis van massa/vermogen en CO2-uitstoot, terwijl de globale fiscaliteit ongewijzigd blijft”. Het doel is om de aankoop van minder krachtige en minder zware wagens, die ook minder vervuilend zijn, aan te moedigen.”
Een hervorming die op zich laat wachten, aangezien ze kadert in een bredere context waarbij ook nagedacht moet worden over andere vervoermiddelen.
“Het is niet de bedoeling om de autofiscaliteit te hervormen zonder eerst alle mobiliteitsvormen tegen het licht te hebben gehouden”, klinkt het bij het kabinet van Waals minister van Begroting Jean-Luc Crucke (MR). “Deze hervorming vereist een alomvattende aanpak. We werken dan ook nauw samen met het kabinet van de minister van Mobiliteit, Philippe Henry.”

SOURCE : Sudinfo