Terug naar het nieuwsoverzicht

Namen heeft Interparking als de concessiehouder voor de toekomstige parking van la Confluence/Grognon aangeduid

04/05/2016

Het Gemeentecollege van Namen heeft tijdens zijn zitting van 28 april de concessiehouder voor de toekomstige ondergrondse openbare parking van la Confluence/Grognon aangeduid. De weerhouden inschrijver voor het ontwerp, de realisatie, het beheer en de exploitatie is Interparking, in Namen bekend als de huidige exploitant van de Parking du Beffroi onder het place d'Armes.

Een fietsers- en voetgangersbrug zal voor een rechtstreekse verbinding van de parking met Jambes zorgen, zodat eveneens aan de parkeerbehoeften voor de rechteroever van de Maas tegemoetgekomen zal worden. Daarnaast zal de parkeergarage ook parkeerplaatsen voor fietsen en motorfietsen aanbieden.

Bij de drie ingediende offertes heeft het aantal parkeerplaatsen het verschil gemaakt.

De over 4 ondergrondse verdiepingen gebouwde parking zal in totaal een dikke 747 plaatsen tellen, waarvan 132 voorbehouden zullen zijn aan het Waalse parlement. Dat zal de plaatsen in kwestie financieren in de vorm van abonnementen die voor de hele looptijd van de concessie afgesloten zullen worden.

De openbare parking zal brede plaatsen hebben en zal 19 plaatsen voor personen met een beperkte mobiliteit tellen. Het zal om rijen van parkeerplaatsen zonder zuilen gaan, met een detectiesysteem die de gebruikers naar de vrije plaatsen zal leiden. Verder zal de parkeergarage van 6 oplaadpunten voor elektrische voertuigen, 53 gratis plaatsen voor fietsen en een bagageruimte met 48 kastjes voorzien worden.

Wat de tarifering betreft, werd niets aan het toeval overgelaten: goedkopere tarieven 's avonds, forfaits voor 's nachts, verschillende abonnementformules en een toeristisch forfait.

Dit aanbod moet niet alleen tegemoetkomen aan de huidige vraag, maar ook aan die van morgen, in de context van met name de regionalisering en de hoofdstedelijke rol van Namen: demografische stijging, toename van het aantal (openbare en private) kantoorruimten en diverse omvangrijke vastgoedprojecten.