Interparking Overzicht

Interparking is een van de toonaangevende operators van parkeervoorzieningen in Europa. Met meer dan 60 jaar aanwezigheid in de grote Europese steden, hebben wij het vertrouwen van onze klanten weten te winnen.

Onze strategie, die zowel toepasbaar is op stedelijke ontwikkeling als op het beheer van ons parkingnetwerk, berust op drie pijlers:

> voortdurende verbetering van de kwaliteit van onze diensten;
> innovatieve mobiliteitsoplossingen die tegemoetkomen aan de uitdagingen der steden;
> een verantwoord beleid dat helpt het milieu te beschermen.

  • Kerncijfers in video (2023)

Ontdek onze Activiteitenrapport 2022.  

Deze aanpak heeft de Interparking Groep in staat gesteld om zich te ontwikkelen en een sterke aanwezigheid te bereiken in negen Europese landen:

 

Wij bieden onze klanten 1.009 sites (off street en on street) wat overeenkomt met een totaal van 433.236 parkeerplaatsen over het hele continent (31/12/2023). 

In 2023 boekte de Interparking Groep een gestage groei, met een recurrente omzet van 544 miljoen euro en een economische EBlTDA van 162.8 miljoen euro.

Interparking – lid van talrijke parkingfederaties in Europa – behaalde 255 European Standard Parking Awards, die blijk geven van de kwaliteit van onze producten en diensten. Deze certificeringen, die overeenkomen met meer dan een derde van het totale aantal dat in heel Europa is verstrekt, vormen een garantie voor onze klanten van onze knowhow op het gebied van parkeervoorzieningen.

  • Interparking Activiteiten

Interparking zet zich in voor de verbetering van de mobiliteit en de verkeersontlasting in de Europese steden waarin we opereren. Onze klantgerichte aanpak reikt echter veel verder dan slechts het aanbieden van kwalitatieve parkeerplaatsen.

Onze uitgebreide diensten omvatten tevens:

> parkeervoorzieningen die zich in het hart van het openbare vervoersnet bevinden;
> flexibele betaalmogelijkheden die zijn afgestemd op de uiteenlopende behoeften van de gebruikers;
> geavanceerde technologie die de begeleiding in onze parkeervoorzieningen vergemakkelijkt;
> diensten die zijn afgestemd op minder vervuilende en elektrische voertuigen;
> een nette omgeving met de nadruk op menselijk contact;
> innovatieve, geruststellende oplossingen voor fietsers;
> een prijsstelling die is afgestemd op het niveau van de dienstverlening;