Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In de 21e eeuw kan een succesvol bedrijf niet langer genoegen nemen met een analyse van zijn prestaties op basis van enkel economische en financiële criteria.

We moeten evenzeer de impact van onze activiteiten op de kwaliteit van ons milieu en de samenleving als geheel in beschouwing nemen. In dit opzicht legt Interparking meerdere initiatieven aan de dag als volwaardig deelnemer aan het leven van de steden waar wij actief zijn.


  • Gecertificeerde CO2-neutraliteit

Om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, hebben wij de gehele waardeketen van Interparking geanalyseerd voor alle locaties waar wij actief zijn. Deze evaluatie heeft geleid tot zeer concrete maatregelen ter vermindering van ons energieverbruik, maximalisering van afvalrecycling, gebruik van hernieuwbare energie enz. Daarnaast worden ook andere energie-efficiënte projecten in gang gezet, zoals het wijdverspreid gebruik van teleconferenties om verplaatsingen te beperken en de overstap van een deel van onze autovloot op emissiearme voertuigen. Net als in vele andere bedrijven blijft totale CO2-neutraliteit ook voor ons een moeilijk te bereiken doel. Dat is de reden waarom we deelnemen aan een koolstofcompensatieproject en een aantal CO2-reducerende projecten in Afrika ondersteunen, in het bijzonder de strijd tegen ontbossing. Vanuit Spanje werken wij ook samen met HOMAC, een NGO die projecten in ontwikkelingslanden financiert. Onze milieu-impact wordt zo gecompenseerd door de reductie in CO2-uitstoot die wordt bereikt met de projecten die we steunen.

Vanaf 2016 start Interparking een nieuw project op om de koolstofuitstoot te compenseren. Daarnaast ondersteunt de onderneming het initiatief Wanrou, dat de lokale bevolking voorziet van betere houtovens om zo de ontbossing tegen te gaan (wanrou.org).

CO2+baseline

Deze aanpak wordt erkend met “CO2-neutrale” certificering. In 2015 hebben onze activiteiten in Duitsland,  Italie, Spanje en Polen deze certificering behaald, waarmee het aantal landen waar Interparking als koolstofneutraal is gecertificeerd, op 9 is gebracht. 


  • Diversiteit en goed beheer

Als maatschappelijk verantwoordelijke onderneming moet Interparking ook voorbeeldige interne regels toepassen. Een ethische code die onze waarden en de daarbijhorende verplichtingen impliceert, werd aangenomen door de groep. In Italië passen wij de ethische en gedragscode “Modello 231” toe waarin de regels, waarden en verplichtingen van de onderneming tegenover haar stakeholders zijn vastgelegd. Interparking speelt een actieve rol in de tewerkstelling van personen die langdurig buiten de arbeidsmarkt zijn geweest. Het programma is gericht op jongeren, personen van boven de 50 jaar, personen met beperkte mobiliteit en mensen met een lichte mentale achterstand.

  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Interparking is actief betrokken bij de sponsoring van maatschappelijke, culturele en sportieve activiteiten. Wij ondersteunen onder andere Samusocial, 50s@work, voedselbanken, Nativitas, stichting Samilia en Téléthon. Op het gebied van sport hebben we deelgenomen aan het programma “Sponsor an Athlete” dat deelnemers aan Special Olympics ondersteunt, en ons team heeft de marathon in Brussels gelopen als vertegenwoordiging van de vereniging Missing Children Europe. In Duitsland sponsoren wij de programma’s “Sport against Violence” en “Children and Road Safety”. Daarnaast zijn wij sponsor van de Zoute Rally. Op cultureel gebied is Interparking een structurele sponsor van het concertgebouw van Brugge, het Festival van Vlaanderen in Gent en het bloementapijt in Brussel.