Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In de 21e eeuw kan een succesvol bedrijf niet langer genoegen nemen met een analyse van zijn prestaties op basis van enkel economische en financiële criteria.

We moeten evenzeer de impact van onze activiteiten op de kwaliteit van ons milieu en de samenleving als geheel in beschouwing nemen. In dit opzicht legt Interparking meerdere initiatieven aan de dag als volwaardig deelnemer aan het leven van de steden waar wij actief zijn.

Ontdek onze mini-site toegewijd aan ons CSR rapport :
 www.interparking-csr.com

 

  • Gecertificeerde CO2-neutraliteit

Om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, hebben wij de gehele waardeketen van Interparking geanalyseerd voor alle locaties waar wij actief zijn. Deze evaluatie heeft geleid tot zeer concrete maatregelen ter vermindering van ons energieverbruik, maximalisering van afvalrecycling, gebruik van hernieuwbare energie enz. Daarnaast worden ook andere energie-efficiënte projecten in gang gezet, zoals het wijdverspreid gebruik van teleconferenties om verplaatsingen te beperken en de overstap van een deel van onze autovloot op emissiearme voertuigen. Net als in vele andere bedrijven blijft totale CO2-neutraliteit ook voor ons een moeilijk te bereiken doel. Dat is de reden waarom we deelnemen aan een koolstofcompensatieproject en een aantal CO2-reducerende projecten in Afrika ondersteunen, in het bijzonder de strijd tegen ontbossing.

Interparking neemt actief deel aan een herbebossingsproject: we nodigen onze klanten uit om een gift te doen om hun CO2-uitstoot te compenseren. Voor elke euro worden twee mangroven geplant in de streek rond de Bouche du Roy. Bovendien belooft Interparking om het bedrag van de ingezamelde giften te verdubbelen. Op de website www.interparking-co2neutral.com worden de klanten uitgenodigd hun giften in te voeren waarmee ze hun emissies compenseren. Via een simulatietool krijgen ze meteen een beeld van de milieuimpact van hun bijdrage. 

Vanuit Spanje werken wij ook samen met HOMAC, een NGO die projecten in ontwikkelingslanden financiert. Onze milieu-impact wordt zo gecompenseerd door de reductie in CO2-uitstoot die wordt bereikt met de projecten die we steunen.

Vanaf 2016 start Interparking een nieuw project op om de koolstofuitstoot te compenseren. Daarnaast ondersteunt de onderneming het initiatief Wanrou, dat de lokale bevolking voorziet van betere houtovens om zo de ontbossing tegen te gaan (wanrou.org).

Deze aanpak wordt erkend met “CO2-neutrale” certificering. In 2015 hebben onze activiteiten in Duitsland,  Italie, Spanje en Polen deze certificering behaald, waarmee het aantal landen waar Interparking als koolstofneutraal is gecertificeerd, op 9 is gebracht. 

  • Eerste Groene krediet

In oktober 2018 sloot Interparking een krediet af, waarvan de kostprijs afhangt van criteria die verband houden met de milieuprestatie van de onderneming. Dit is een primeur in België. Concreet heeft de bank BNP Paribas Fortis aan Interparking een krediet van 80 miljoen euro toegekend om haar ontwikkeling te financieren. De rentevoet wordt berekend op basis van twee precieze milieuindicatoren: de verkleining van de koolstofvoetafdruk per voltijds equivalent (VTE) en de vermindering van het energieverbruik van de parkings. Interparking kan dus aanspraak maken op een korting van 10 % op de kosten van het krediet als de koolstofvoetafdruk per voltijds equivalent en het elektriciteitsverbruik per parkeerplaats respectievelijk 30 % en 20 % verminderen.

  • Een long in de stad

De luchtkwaliteit is een uiterst belangrijke uitdaging. Interparking neemt het zuiveren van de lucht in zijn parkings zeer ernstig. In april 2019 werd een eerste opmerkelijk initiatief gelanceerd met de ingebruikname van een systeem om het aantal deeltjes te verminderen in de parking Belfort in Namen. Dit toestel, ontwikkeld in samenwerking met de Technische Universiteit Delft in Nederland, houdt de fijne deeltjes die in de lucht aanwezig zijn vast via positieve ionisatie. Het resultaat? De omgevingslucht in de parking wordt ontdaan van 50 tot 70 % van de vervuilde deeltjes, 40 % van het fijnstof en 20 % van het ultrafijnstof.

                      

Het was het eerste toestel van dit type voor de groep Interparking en het eerste toestel dat in België werd geïnstalleerd. Sindsdien wordt het systeem ingezet in Brussel, Gent, Antwepren, Cannes, Nice, Nîmes en Fontainebleau.

  • Diversiteit en goed beheer

Als maatschappelijk verantwoordelijke onderneming moet Interparking ook voorbeeldige interne regels toepassen. Een ethische code die onze waarden en de daarbijhorende verplichtingen impliceert, werd aangenomen door de groep. In Italië passen wij de ethische en gedragscode “Modello 231” toe waarin de regels, waarden en verplichtingen van de onderneming tegenover haar stakeholders zijn vastgelegd. Interparking speelt een actieve rol in de tewerkstelling van personen die langdurig buiten de arbeidsmarkt zijn geweest. Het programma is gericht op jongeren, personen van boven de 50 jaar, personen met beperkte mobiliteit en mensen met een lichte mentale achterstand.

  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Interparking is actief betrokken bij de sponsoring van maatschappelijke, culturele en sportieve activiteiten. Wij ondersteunen onder andere Samusocial, 50s@work, voedselbanken, Nativitas, stichting Samilia en Téléthon. Op het gebied van sport hebben we deelgenomen aan het programma “Sponsor an Athlete” dat deelnemers aan Special Olympics ondersteunt, en ons team heeft de marathon in Brussels gelopen als vertegenwoordiging van de vereniging Missing Children Europe. In Duitsland sponsoren wij de programma’s “Sport against Violence” en “Children and Road Safety”. Daarnaast zijn wij sponsor van de Zoute Rally. Op cultureel gebied is Interparking een structurele sponsor van het concertgebouw van Brugge, het Festival van Vlaanderen in Gent en het bloementapijt in Brussel.