Terug naar het nieuwsoverzicht

HLN : Meer dan de helft vindt parkeren op straat te duur

17/05/2023

BRON : HET LAATSTE NIEUWS - 17/05/23

Het regent parkeerklachten. Te duur, onvoldoende plek en bijzonder onduidelijk: mobiliteitsorganisatie kreeg vorig jaar maar liefst 2.029 berichten vol ongenoegen over het parkeerbeleid in onze steden en gemeenten. Dat zijn er 25 procent meer dan vorig jaar. Vooral de prijs van parkeren is onderwerp van al die klachten. 65 procent vindt parkeren te duur, zo blijkt uit een analyse van mobiliteitsorganisatie Touring. 8 op de 10 weggebruikers vindt betalend parkeren vooral een manier van steden en gemeenten om inkomsten te genereren. 52 procent mijdt betalende zones en rijdt naar winkelcomplexen waar het gemakkelijk gratis parkeren is.

In het parkeerbeleid heerst bovendien onduidelijkheid, zo blijkt uit analyse van de klachten. Zo oordeelt meer dan helft dat de blauwe zones, waar de parkeerschijf verplicht is en wagens doorgaans maximum twee uur kunnen parkeren, slecht zijn aangeduid. “Het grote aantal misnoegden over de aanduiding van de blauwe zone vloeit voort uit het feit dat er enkel bij het begin van de zone signalisatie moet zijn, en dus niet meer bij het inrijden van elke straat”, verklaart Danny Smagghe van Touring. “Omdat deze zones vaak heel groot zijn, weten mensen niet altijd meer of ze zich er nu al dan niet in bevinden.”

Versnippering
Een resem klachten gaat ook over een tekort aan plaatsen. Vijf op de tien chauffeurs vindt dat er bovengronds onvoldoende plek is. Driekwart vindt dat er te weinig overstapparkings zijn aan de rand van de stad en in de buurt van openbaar vervoer.

De wetgeving op het vlak van parkeren geeft lokale besturen momenteel alle autonomie om zelf invulling te geven aan signalisatie, tarieven en voorwaarden om te mogen parkeren. “Deze versnippering leidt bijna automatisch tot een kluwen van onduidelijkheid en onoverzichtelijkheid.” Touring vraagt daarom om het meer eenduidig en uniform maken van het parkeerbeleid, als onderdeel van een efficiënte mobiliteitspolitiek. “Het kan dienen als een van de maatregelen om mensen verder aan te zetten zich duurzamer te verplaatsen. Al moet dat wel voorafgegaan worden door het consequent uitbouwen van alternatieven voor autoverplaatsingen. Een degelijk en aanvaardbaar parkeerbeleid zou alvast leiden tot minder geschillen en ook de overheden ten goede komen”, besluit Touring.

Lees het originele artikel (NL)