Terug naar het nieuwsoverzicht

Koolstofneutraliteit: Interparking ondersteunt een klimaatproject in Benin

06/10/2015

Vanaf 2016 start Interparking een nieuw project op om de koolstofuitstoot te compenseren. Daarnaast ondersteunt de onderneming het initiatief Wanrou, dat de lokale bevolking voorziet van betere houtovens om zo de ontbossing tegen te gaan.

Interparking waakt zorgvuldig over de milieu-impact van zijn activiteiten. De volledige keten ondergaat een grondige analyse en er vinden concrete acties plaats om het elektriciteitsverbruik te beperken, afval maximaal te recycleren, gebruik te maken van hernieuwbare energie enz. Ook het meer algemene gebruik van videoconferencing en het aanwenden van minder vervuilende voertuigen draagt bij aan het beperken van de impact van ons bedrijf op het leefmilieu.

Toch volstaan deze initiatieven, net zoals bij tal van andere ondernemingen, niet om koolstofneutraal te zijn. Daarom doet Interparking een beroep op ‘koolstofcompensatie’ door projecten in ontwikkelingslanden te financieren. De momenteel onsamendrukbare milieu-impact wordt zo gecompenseerd door het beperken van de CO2-uitstoot van de ondersteunde projecten. Het veranderende klimaat brengt kosten met zich mee voor de maatschappij en voor de toekomstige generaties. Met deze koolstofneutrale aanpak  neemt Interparking zijn verantwoordelijkheid op tegenover de resterende impact op het klimaat, die ze niet verhaalt op de maatschappij.

Tot nu ondersteunde Interparking, samen met andere ondernemingen, een plan tegen de ontbossing in Oeganda. Vanaf 2016 zal Interparking deelnemen aan een specifiek project: de Wanrou actie van de ngo’s EcoBénin en CO2logic in Benin.

 

Verbeterde kookfornuizen

Wanrou stelt ‘verbeterde kookfornuizen’ ter beschikking van gezinnen uit het noorden van Benin. De vrouwen, die in de dorpen meestal instaan voor de keuken, moesten zich vroeger behelpen met een open vuur en drie stenen. Een verouderde, gevaarlijke, vervuilende en weinig efficiënte methode. De ‘verbeterde fornuizen’ zijn uitgerust met een aparte schouw om de giftige rookgassen af te voeren, wat de levenskwaliteit van de vrouwen in Noord-Benin aanzienlijk verbetert. Het gebruik van houtovens zorgde onmiddellijk voor minder brandwonden en minder aandoeningen van het ademhalingsstelsel. De kooktijd is bovendien veel korter, zodat de vrouwen zich aan andere activiteiten kunnen wijden.  

De verbeterde fornuizen die Wanrou ontwikkelde, hebben ook een directe positieve invloed op het leefmilieu. Dankzij dit procedé vermindert elk gezin zijn jaarlijkse CO2-uitstoot met 3 ton! Door de efficiënte werking kunnen de gezinnen hun houtverbruik met de helft verminderen. Dat is 2 ton per jaar en per gezin, het equivalent van 36.000 bomen. Het project bindt de strijd aan met de ontbossing in plaats van bomen aan te planten zonder zich om de oorzaak te bekommeren.

Door dit project te steunen, zet Interparking een nieuwe stap in zijn engagement om de CO2-uitstoot te beperken en te compenseren. De onderneming verkreeg dan ook het ‘CO2-neutraal’ certificaat van CO2logic.

www.wanrou.org