Terug naar het nieuwsoverzicht

Primeur in Namen: Interparking installeert een «long in de stad»

02/04/2019

 

 Interparking heeft parking Beffroi in Namen uitgerust met een vernieuwend systeem voor vermindering van fijne en zeer fijne stofdeeltjes. Het zuivert de lucht, die soms van betere kwaliteit is dan de buitenlucht. Dit is een primeur voor België. Interparking is sinds 2015 al CO2-neutraal gecertificeerd en zet nu een bijkomende stap voor een gezonder milieu voor iedereen.

Fijne deeltjes zijn schadelijk voor de gezondheid van personen die eraan worden blootgesteld. Ze zijn onzichtbaar voor het blote oog en kunnen worden ingeademd. Op korte termijn kunnen ze ademhalingsstoornissen en hart- en vaatziekten veroorzaken. Op langere termijn kunnen ze ook allergieën verergeren of zelfs leiden tot longziekten of kanker. Zoals in andere afgesloten ruimten, bv. tunnels, is ook in parkings soms een hoge concentratie van stofdeeltjes aanwezig als gevolg van de uitstoot van het autoverkeer.

Om dat te verhelpen en «de lucht van haar installaties te zuiveren», heeft Interparking in parking Beffroi in Namen een innoverend systeem geplaatst dat 50 tot 70% van de gewone stofdeeltjes, 40% van de fijne en 20% van de heel fijne deeltjes neutraliseert. Deze percentages schommelen dagelijks op basis van verscheidene interne (verkeer en vochtigheid) en externe factoren (weer, concentratie fijne deeltjes buiten).

 

Positieve ionisatie

Het systeem dat onlangs in parking Beffroi in Namen werd geïnstalleerd, werd ontwikkeld door de onderneming ENS Clean Air, in samenwerking met de Technische Universiteit Delft in Nederland. Het maakt gebruik van een proces van positieve ionisatie om de fijne deeltjes in de omgevingslucht te vangen.

Het principe is heel eenvoudig. De vervuilde lucht wordt in een eerste fase aangezogen in het systeem, dat een positieve elektrische lading op de fijne deeltjes aanbrengt. Die verbinden zich dan tot grotere deeltjes. Vervolgens worden ze aangetrokken door een verzamelplaat die ze vasthoudt en omzet in grove stofdeeltjes. Tot slot wordt de gezuiverde lucht zonder vervuilende deeltjes uit het systeem gestoten. De parkinggebruikers ademen daardoor gezondere lucht in.

Na omvorming tot grof stof kunnen de deeltjes niet meer in de lucht worden vervoerd of ingeademd. Ze worden verzameld en afgevoerd voor vernietiging in een gespecialiseerd centrum.


Roland Cracco, CEO van Interparking, en Maxime Prévot, burgemeester van Namen, voor een ENS-systeem

Een long in de stad

Volgens Airscan.org, de onderneming die de luchtkwaliteit meet, maakt het system voor vermindering van de fijne deeltjes in parking Beffroi het mogelijk om er een deeltjesconcentratie te bereiken die lager ligt dan het gemiddelde percentage dat buiten wordt gemeten. Anders gezegd, voortaan is het mogelijk dat de in de parking ingeademde lucht zuiverder  is dan de buitenlucht.

In een gesloten ruimte verspreiden de door het verkeer gegenereerde fijne deeltjes zich niet gemakkelijk en blijven ze in de lucht rondzweven. Het is dus interessant er iets aan te doen wanneer ze zich nog samen op dezelfde plek bevinden, in plaats van ze via de ventilatie uit te stoten in de omgeving.

Het gaat om de eerste installatie van dit type voor de groep Interparking en de eerste die in België in gebruik wordt genomen.

« Interparking pakt op verschillende manieren de uitdagingen aan die zich aandienen op het gebied van haar sociale en ecologische verantwoordelijkheid, benadrukt Roland Cracco, CEO van Interparking. Wij vinden dat een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en het milieu integraal deel uitmaakt van onze missie. »

 

Milieuverantwoordelijkheid van de onderneming

De installatie van het systeem voor vermindering van de stofdeeltjes in parking Beffroi in Namen kadert in een voluntaristische aanpak van Interparking op het vlak van milieuverantwoordelijkheid. Het systeem zal binnenkort ook worden geïnstalleerd in andere parkings in Brussel (Parkings 2 Poorten, Grote Markt en Brabant-Noordstation), Antwerpen (Parking Roosevelt), Brugge en Gent.

Interparking moedigt al verscheidene jaren een groenere mobiliteit aan. Zo installeerde de groep al 704 laadpalen voor elektrische of hybride voertuigen in haar parkings in Europa, waarvan 200 in België. Voorts dragen de parkings bij tot een verminderde druk van het autoverkeer – en dus minder vervuiling – in de stedelijke centra. Gemiddeld is een op drie automobilisten die in een stadscentrum rondrijdt, op zoek naar een parkeerplaats. Een parking van 500 plaatsen absorbeert het equivalent van een 2,5 kilometer lange file van auto’s op een rij. Het parkeeraanbod van Interparking in Europa vangt het equivalent van 2.000 kilometer file op.

Voorts was Interparking in 2018 de eerste onderneming in België die een groen krediet afsloot bij BNP Paribas Fortis. Als Interparking er tegen 2020 in slaagt om zijn koolstofafdruk per voltijds equivalent en zijn energieverbruik met respectievelijk 30% en 20% te verlagen, zal de onderneming een korting van ongeveer 10% genieten op de totale kostprijs van de lening.


Persconferentie in Namen, op 2 april 2019

Over Interparking

Interparking (www.interparking.be) is een van de toonaangevende operators van parkeervoorzieningen in Europa. Met 60 jaar aanwezigheid in de grote Europese steden berust de strategie van Interparking, die zowel toepasbaar is op stedelijke ontwikkeling als op het beheer van ons parkingnetwerk, op drie pijlers:  > voortdurende verbetering van de kwaliteit van onze diensten; > innovatieve mobiliteitsoplossingen die tegemoetkomen aan de uitdagingen van de steden;  > een verantwoord beleid dat helpt het milieu te beschermen. Interparking is vandaag aanwezig in 9 landen en 397 Europese steden (in België, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Spanje, Polen, Oostenrijk, Italië en Roemenië). De groep telt meer dan 2.400 medewerkers en beheert ongeveer 930 sites.                                         

Interparking is sinds 2015 CO2-neutraal gecertificeerd in alle landen waar de groep aanwezig is. Voorts ondertekende Interparking in 2018 met BNP Paribas Fortis de eerste « Green Loan » van België, een lening waarvan het rentetarief is gekoppeld aan de prestaties en het behalen van doelstellingen inzake duurzaamheid, zoals de vermindering van de koolstofafdruk per voltijds equivalent (-30% tegen 2020) en de vermindering van het energieverbruik van de parkings (-20%).

 

Over Airscan.org

Airscan.org is een onafhankelijke onderneming voor meting, controle en waarschuwing inzake luchtkwaliteit. Haar vakkundigheid en technologie (ontwikkeld door het CNRS) stelt ondernemingen en overheidsinstellingen in staat om vervuiling binnen en buiten te meten met het oog op betere beslissingen inzake de luchtkwaliteit. De meestal gemeten vervuilende stoffen zijn PM10, PM2,5, VOS, NO2, CO2, formaldehyde, thrichloramine, radon, O3… Airscan.org is een zusterbedrijf van CO2logic.

Met het ENS Clean Air-systeem kan de luchtkwaliteit in een parking aanzienlijk worden verbeterd. Na behandeling is de lucht binnenin parking Beffroi niet alleen gezonder dan de lucht in de parking vóór behandeling, maar ook beter dan de buitenlucht.